Uw bouwproces en bouwteam onder controle

   Onderhoudsstrategie


 

 

Meerjarenonderhoudsplan

Een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud en de vervanging van de gebouwgebonden installaties en bouwkundige elementen van een gebouw voor een periode van 5 tot 20 jaar worden gepland. Het doel van een MJOP is om de technische staat van het gebouw op peil te houden, de veiligheid te waarborgen en de levensduur te verlengen.  Als basis kan een conditiemeting volgens de NEN 2767 worden gehanteerd, maar evengoed kan een praktische opname als basis dienen. Pas na een goede interpretatie van deze ruwe gegevens krijg je inzicht in het benodigde onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Door praktische combinaties te maken en een logische volgorde te bepalen kunnen dubbele kosten worden vermeden.
Ik stel graag voor U een praktisch en betrouwbaar MJOP op.  


Verduurzaming MJOP

Een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) is een meerjaren onderhoudsplan waarin naast het reguliere onderhoud ook duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen. Het DMJOP is gericht op het verduurzamen van het gebouw en het reduceren van de CO2-uitstoot. hier is het belangrijk de natuurlijke momenten te bepalen zodat verbeteringen samenvallen met toch al geplande werkzaamheden. Ik kan dit DMJOP samenstellen en toetsen aan de  duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.  Waarbij we er samen voor zorgen dat de gekozen maatregelen toekomstige plannen en verbeteringen niet in de weg staan.


Wettelijke verplichtingen en Targets

Naast de vaak intrinsieke wens om te verduurzamen worden regels en wetten steeds stringenter.  Zo moet er worden verantwoord voor de informatieplicht, de EED en de EML en geeft het gesloten Klimaatakkoord een concreter beeld van de eisen die gaan komen. 
Een CO2 routekaart kan helpen bij het bepalen van de doelstellingen en prioriteiten op de lange termijn. Maar dan moeten deze doelstellingen wel worden vertaald naar concrete acties die op een efficiënte en effectieve manier worden uitgevoerd en in het DMJOP worden vastgelegd.  Ik kan u helpen deze gegevens te verzamelen en vast te leggen. De CO2 routekaart en het DMJOP kunnen worden gebruikt ter verantwoording bij een eventuele controle van de Omgevingsdienst. Met het opgestelde plan van aanpak kan worden aangetoond wanneer energiebesparende maatregelen, waaronder de verplichte Erkende Maatregelen, genomen worden.Onderhoud en techniek zijn als het leven: veel gaat automatisch, maar niets gaat vanzelf.