Uw bouwproces en bouwteam onder controle

   Werkwijze

Bouwen is mensenwerk en advisering of delegeren van werkzaamheden en verantwoordelijkheden kan alleen op basis van vertrouwen. Iedere opdracht begint dan ook met een kennismaking en adviesgesprek waarin we onderlinge verwachtingen afstemmen en beoordelen of de basis voor dat wederzijds vertrouwen aanwezig is.

Normaliter worden opdrachten aangenomen op urenbasis met een inschatting van de uren vooraf en een transparante urenverantwoording. Op verzoek van de opdrachtgever kan, bij heldere doelstellingen en duidelijke verwachting van de inzet, ook met een vaste aanneemsom worden gewerkt.

Op al onze opdrachten is de DNR van toepassing. DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van adviseur en opdrachtgever.